This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • GooglePlus
 • Linkedin
(+66)99 8508 753
 
 •  สร้างฐานข้อมูลใหม่ด้วย phpMyAdmin ไม่ได้ +

  ในการสร้างฐานข้อมูลใหม่ ระบบจะไม่ยอมให้สร้างฐานข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งคุณจะสามารถเข้าไปสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้นั้น ต้องสร้างโดยผ่านทาง Control Panel ของ Direct Admin เท่านั้น ตัวอย่างวิธีการสร้างฐานข้อมูลสามารถดูได้จาก เมนูหัวข้อ "วิธีใช้งาน คอนโทลพาเนล" ที่หน้าเว็บไซต์ของ thaitumweb.com

  หน้าจอแสดงสิทธิการสร้างฐานข้อมูลใหม่

 •  เซต phpMyAdmin เป็นภาษาไทย +

  กรณีที่ฐานข้อมูลที่ต้องการ import เข้ามีข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ต้องทำการเปลียน Language ให้เป็น Thai(th-tis-620) ก่อนที่จะ import ตารางใหม่เข้าไปก่อน โดยเลือกบริเวณที่ทำเครื่องหมายวงกลมไว้ดังรูป หลังจากนั้นจึงเลือกชื่อฐานข้อมูลทางด้านซ้ายมือเพื่อทำการ Import ข้อมูล หรือสร้างตารางใหม่ต่อไป

  ภาพแสดงการเซตค่าภาษาไทย ใน phpMyAdmin

 •  เปิด/ปิด register_globals ด้วย .htaccess +

  สคริ๊บทั่วไป ที่ต้องการค่าของ register_globals ให้เป็น ON หรือ OFF สามารถเปิด หรือ ปิด การใช้งานได้โดยการสร้างไฟล์ .htaccess ไว้ในที่เดียวกับไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพิมพ์คำสั่ง php_flag register_globals on หรือ off ตามต้องการ

  สามารถเพิ่มค่า การ Upload สูงสุดของ php ได้โดยใช่คำสั่ง php_value post_max_size 16M และ php_value upload_max_size 16M เพิ่มไปในไฟล์ของ .htaccess ได้ (16 M เป็นค่าที่ต้องการให้สามารถ Upload และ Post ได้สูงสุด ใส่ค่าได้ตามต้องการ)

 •  เกิดอะไรขึ้นเมื่อเว็บไซด์เราเปลี่ยนไป#โดเมนหมดอายุ +

  เมื่อเว็บไซต์ของคุณมีลักษณะหน้าจอนี้ แสดงว่าโดเมนของคุณหมดอายุ

  ตัวอย่าง ภาพแสดงหน้าจอโดเมนหมดอายุ

  วิธีแก้ไข

  ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อทำการขอต่ออายุโดเมนของคุณภายในระยะเวลา 75 วัน

  กรณีใช้บริการกับทางไทยทำเว็บ หากปล่อยให้โดเมนหมดอายุเกิน 30 วัน ระบบจะล็อคโดเมนของท่านอัตโนมัติ ทำให้ไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องเสียค่าบริการปลดล็อคโดเมนในราคา 10 เท่า จากราคาปรกติ

  หากต้องการย้ายโดเมนต้องทำการย้ายก่อนโดเมนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน ดังนั้นถ้าเว็บของคุณแสดงหน้าจอนี้หมายความว่าโดเมนของคุณหมดอายุแล้ว ไม่สามารถทำการย้ายได้ คุณต้องทำการต่ออายุจากที่เดิมก่อน จึงจะสามารถย้ายโดเมนไปที่อื่นได้

  หากไม่ทำการต่ออายุโดเมนภายในเวลาประมาณ 75 วันขึ้นไป โดเมนจะถูกลบออกจากระบบ จะส่งผลให้ผู้อื่นสามารถจด และเป็นเจ้าของโดเมนชื่อนั้นได้

 •  เกิดอะไรขึ้นเมื่อเว็บไซด์เราเปลี่ยนไป#ถูกระงับบริการชั่วคราว +

  ภาพแสดงหน้าจอโฮสติ้งถูกระงับบริการชั่วคราว

  เมื่อเว็บไซต์คุณมีลักษณะหน้าจอนี้ แสดงว่าโฮสติ้งของคุณถูกระงับบริการชั่วคราว อาจมีสาเหตุมาจาก 2 กรณี คือ

  1. มียอดค้างชำระบริการ ทางผู้ดูแลระบบจึงขอระงับการให้บริการโฮสติ้งของคุณชั่วคราว จนกว่าจะมีการแจ้งการชำระค่าบริการที่ค้าง
  2. ใช้แบรนวิดจ์เกินจาก Package ที่คุณสมัครขอใช้บริการไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ซึ่งระบบจะระงับการให้บริการโดยอัตโนมัติ

  วิธีแก้ไข

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูและระบบเพื่อขอชำระเงินในกรณีที่มียอดค้างชำระ หรือแจ้งการขออัพเกรดของ Package เพื่อเพิ่มจำนวนแบรนวิดจ์ ให้เหมาะสมกับจำนวนที่คุณใช้งานจริง

  กรณีใช้บริการกับทางไทยทำเว็บ หากเว็บไซต์ของท่านถูกระงับบริการ เนื่องจากใช้ปริมาณแบรนวิดจ์เกินจากที่เช่ากับทางเรา หากจำนวนแบรนวิดจ์ที่เกินมีปริมาณไม่มาก และอยู่ในช่วงใกล้สิ้นเดือน (ปริมาณแบรนวิดจ์ที่ใช้งานจะเคลียร์ทุกสิ้นเดือน) ทางเราจะพิจารณาเพิ่มจำนวนแบรนวิดจ์ให้ก่อนจนถึงสิ้นเดือนโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้นจากปรกติ ทางเราจะแนะนำให้ทำการอัพเกรด Package เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

 •  เกิดอะไรขึ้นเมื่อเว็บไซด์เราเปลี่ยนไป#หน้า index ของระบบ +

  ภาพแสดงหน้าจอ Index ของระบบ

  เป็นหน้าจอแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ เมื่อทางคุณได้ใช้บริการเช่าพื้นที่โฮสติ้งกับทางไทยทำเว็บ

   เมื่อพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของคุณที่ช่อง Address Bar ของ Browser และแสดงหน้าจอนี้ แสดงว่าโฮสติ้งของคุณได้พร้อมใช้งานแล้ว โดยคุณสามารถใช้งานโฮสติ้งผ่านทาง Control Panel ของ DirectAdmin ตามรายละเอียดในอีเมล์ที่จะได้รับจากทางเราในหัวข้อ Your account for xxxx.com is now ready for use. โดย xxxx.com จะเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนของทางลูกค้า โดยทางเราจะส่งไปที่อีเมล์ที่ทางลูกค้าได้ลงทะเบีบนไว้กับทางเรา
   ในการอัพโหลดข้อมูลเว็บไซต์ คุณต้องอัพโหลดไฟล์ และโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์คุณไว้ในโฟล์เดอร์ public_html
   หลังอัพโหลดไฟล์ ให้ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือลบไฟล์ที่ชื่อ index.html ของระบบที่มีอยู่ก่อน และลองกดรีเฟรชหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง ระบบจะแสดงหน้า index ของเว็บไซต์ใหม่ที่ทางคุณอัพขึ้นไปแทน

 •  ทำอย่างไรเมื่อต้องการย้ายโดเมนมาที่ thaitumweb.com +

  เงื่อนไขการขอย้ายโดเมนมาที่ thaitumweb.com

   สถานะของโดเมนต้อง Active คือ ไม่เป็นโดเมนที่หมดอายุ และไม่ได้ถูกล็อคจากผู้ให้บริการเดิม อันเนื่องมาจากสาเหตุของการมียอดค้างชำระ หรือสาเหตุอื่นๆ
   โดเมนที่ต้องการย้ายควรรีบดำเนินการติดต่อขอย้ายก่อนโดเมนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน
   มีสิทธิของการเป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้นโดยสมบูรณ์
   มีหมายเลข Domain Secret หรือ Authorized Code ขึ้นอยู่กับแต่ละระบบ กรณีไม่ทราบให้ติดต่อขอจากผู้ให้บริการเดิม
   อีเมล์ Admin ที่ใช้ติดต่อ ต้องเป็นของผู้ที่ต้องการย้าย เนื่องจากจะมีการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการขอย้ายโดเมนไปที่ อีเมล์ Admin Contact
   หลังจากย้ายโดเมนมาที่ไทยทำเว็บแล้ว อายุของโดเมนคุณจะเพิ่มขึ้น 1 ปี นับจากวันหมดอายุเดิม
   หากการย้ายโดเมนไม่สำเร็จ ทางเราจะคืนค่าบริการตามจำนวนจริงที่ได้รับชำระมา

  กรณีที่ระบบจดโดเมนของลูกค้าที่ต้องการย้ายเป็นของ ResellerClub (http://www.resellerclub.com) ให้ติดต่อทางเราที่เบอร์ 027048886 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  บริการเว็บโฮสต์ติ้ง (Hosting) คือ อะไร +

  บริการเว็บโฮสต์ติ้ง เป็นบริการสำหรับให้เช่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ในทุกๆสถานที่ที่สามารถเชื่มต่อกับ Internet ได้ เป็นบริการหนึ่งที่ทางไทยทำเว็บมีไว้ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถมีพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของคุณเองบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา โดยไม่จำเป็นต้องตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เอง ซึ่งจะใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับเว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ต้องการเนื้อที่ และแบรนวิดจ์ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช่จ่ายในการจ้างบุคลากรเพื่อคอยดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง และเรายังเป็นที่เดียวที่ยอมสละเวลาช่วยแก้ไขสคริปของท่านให้ทำงานได้

  เซิร์ฟเวอร์ของเรา ติดตั้งอยู่ที่ Data Center ที่มีมาตราฐานของความปลอดภัยสูง และด้วยประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนความเร็วของช่องสัญญาณ ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อกับ NIX (National Internet Exchange) ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 4 Gbps (ใหญ่ที่สุดในประเทศกำลังจะเพิ่มเป็น 10 Gb) และวงจรต่างประเทศ 55 Mbps เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพ และการบริการจากเรา

 •  ข้อแนะนำในการเลือก Hosting Package +

   คำนึงถึงความต้องการใช้งานของพื้นที่เว็บไซต์

  ตัวอย่าง สมมติว่าเว็บไซต์ของคุณ มีจำนวน 15 page แต่ละ page มีขนาด 100 KB ดังนั้นพื้นที่ที่เราต้องการใช้เพื่อเเก็บเว็บไซด์ของเราจะเท่ากับประมาณ 1.5 MB

   ประมาณการจำนวนคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

  ตัวอย่าง สมมติว่ามีจำนวนคนเข้าเยี่ยมชมเฉลี่ยประมาณ 100 คนต่อวัน แต่ละคนเข้าเยี่ยมชมประมาณ 10 page แต่ละ page มีขนาด 100 KB

  ดังนั้นใน 1 วันจะมีการเรียกใช้ข้อมูลเท่ากับ 100*10*100 = 100 MB ใน 1 เดือนก็จะเท่ากับ 30*100 = 3000 MB

  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ในการใช้งานจริงจะมีปริมาณน้อยกว่าจากที่คำนวณเบื้องต้น ดังนั้น กรณีที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือก Package แบบไหนดี ทางเราขอแนะนำให้คุณเลือก Package ที่ต่ำสุดไว้ก่อน หากความต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ หรือแบรนวิดจ์เพิ่มมากขึ้น ก็สามารถที่จะอัพเกรด Package ใหม่ได้ โดยคิดค่าบริการตามส่วนต่างของ Package ที่เปลี่ยนแปลง กับ Package เดิม

 •  จดทะเบียนโดเมนกับโฮสติ้งคนละที่ได้หรือไม่ +

   คุณสามารจดโดเมนกับเราได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้บริการโฮสติ้งกับทางเรา กรณีที่คุณมีโฮสติ้งอยู่แล้ว เพียงแจ้งค่า Name Server มาที่ทางเรา หรือเข้าไปจัดการข้อมูลได้เองที่ตัวระบบจัดการโดเมน ซึ่งทางคุณจะได้รับรายละเอียด ภายหลังจากที่เราได้จดโดเมนให้ทางคุณเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้โดเมนได้ชี้ไปที่โฮสติ้งที่ทางคุณใช้บริการอยู่

   กรณีที่มีชื่อโดเมนอยู่แล้ว และมาใช้บริการพื้นที่กับทางไทยทำเว็บ ทางเราจะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของพื้นที่ที่ทางเราได้ทำการติดตั้งให้ แจ้งไปที่อีเมล์ติดต่อที่ทางลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับทางเรา ซึ่งก็จะมีการระบุค่าของ Name Server อยู่ในอีเมล์ฉบับนั้นด้วย เพื่อทางลูกค้าจะได้นำค่านั้น ไปแก้ไขที่ตัวระบบโดเมน

 •  ระยะเวลาในการใช้งาน โดเมน และโฮสติ้งหลังลงทะเบียน +

  หลังจากทางเราได้รับแจ้งรายละเอียดของการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะรีบดำเนินการให้ลูกค้าทันที โดยเมื่อทางเราทำการลงทะเบียนให้ลูกค้าแล้วจะมีอีเมล์ของระบบแจ้งถึงรายละเอียดการเข้าใช้งาน ทั้งในส่วนของโฮสติ้ง และโดเมนเนม ซึ่งลูกค้าสามารเข้าไปจัดการได้ทันทีหลังจากได้รับอีเมล์ แต่สถานะของการ Active นั้น ในส่วนของ โดเมนจะใช้เวลาในการ Active ประมาณ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังการลงทะเบียน ส่วนโฮสติ้ง จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโม

 •  ค่าบริการในการอัพเกรด Package โฮสติ้ง +

   กรณีที่พื้นที่ในการใช้งานของคุณไม่เพียงพอ หรือจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์มีปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้เว็บไซต์ของคุณอาจมีปัญหาในการใช้งาน คุณสามารถติดต่อขอ Upgrade Package โฮสติ้งได้ โดยเราจะคิดตามอัตราส่วนต่างจาก Package เดิมที่คุณเคยใช้

  ตัวอย่าง หากคุณใช้บริการ Package โฮสติ้ง Linux 1 GB ซึ่งมีพื้นที่ 1,000 MB แบรนวิดจ์ จำนวน 6,000 MB ราคา 3,000 บาทต่อปี ไปได้ประมาณ 3 เดือนแต่คุณเห็นว่าปริมาณผู้เข้าชมเว็บของคุณมีเป็นจำนวนมากขึ้น และต้องการใช้ แบรนวิดจ์จำนวน 12,000 MB (Linux 2 GB ราคา 4,800 บาทต่อปี)ทางเราจะทำการอัพเกรด Package ให้กับคุณและคิดค่าบริการเพิ่มอีก (400*9) - (3,000-750) = 1350 บาท

  เมื่อครบ 1 ปี ทางเราก็จะเก็บค่าบริการเป็น Pakage ใหม่ที่คุณอัพขึ้นคือ 4800 บาท/ปี (ราคาคำนวณตัวอย่างยังไม่รวมส่วนลด)

  ในทำนองเดียวกัน กรณีที่คุณต้องการปรับ Package ลง เราก็จะปรับราคาลงโดยจะหักในส่วนของค่าบริการในปีถัดไป

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ เบอร์โทร 0-2704-8886, 0-2704-8890

 •  โฮสติ้งของ Thaitumweb สามารถใส่ URL โดยไม่ต้องมี www นำหน้าได้หรือไม่ +

  คุณสามารถเข้า URL ของชื่อโดเมนคุณโดยไม่จำเป็นต้องใส่ www นำหน้าชื่อโดเมน
 •  แบรนวิจด์ (Bandwidth) คืออะไร +

  คือ ปริมาณข้อมูลที่คุณรับเข้าและส่งออกในช่วงเวลาหนึ่งคิดเป็น Mb/s หรือ Kb/s ส่วนปริมาณของ Bandwidth ที่คุณจะใช้เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะเว็บไซต์ของคุณ ตามลักษณะการคำนวณเบื้องต้นที่เราแนะนำในหัวข้อ "ข้อแนะนำในการเลือก Hosting Package"

 •  โดเมนเนม (Domain Name) คือ อะไร จำเป็นต้องมีหรือไม่ +

  โดเมนเนมเป็นชื่อที่ใช้เรียกเว็บไซด์คุณ โดยคนอื่นสามารถเรียกผ่านชื่อโดเมนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์คุณได้ง่าย ซึ่งจะเป็นชื่อที่ไม่สามารถซ้ำกันได้ เช่น thaitumweb.com คุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อโดเมนเนมก็สามารถเรียกใช้งานเว็บไซด์ที่อยู่บน Server ได้ผ่านทาง IP Address เช่น http://202.8.85.27 ซึ่งมีข้อเสียคือยากต่อการจดจำสำหรับคนอื่น จึงมีการใช้ชื่อโดเมนแทนการเรียกเป็น IP Address

 •  หลักฐานที่ใช้ในการจดโดเมนมีอะไรบ้าง +

   กรณีโดเมนสกุลสากลทั่วไป เช่น .com, .net, .org, .info, .biz, .name ทำการตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการจด และลงทะเบียนสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆประกอบการจดโดเมน

   กรณีเป็นโดเมนสกุลไทย (*.th) นอกจากต้องลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บแล้ว ทางเรายังต้องขอหลักฐานเกี่ยวกับองค์กร แยกตามประเภทของโดเมน โดยดูตัวอย่างเอกสารการจดโดเมนได้ที่นี่

 •  รับจดโดเมน .th ด้วยหรือไม่ +

  ไทยทำเว็บ รับจดโดเมนสกุล *.th ซึ่งไทยทำเว็บได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดเมนสกุลไทย จาก บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด โดยตรง คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการจด และดูเอกสารประกอบการจดโดเมน ได้ที่เมนู "จดโดเมนสกุลไทย THNic" และทำการลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และส่งเอกสารประกอบการจดโดเมนได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  รับจดโดเมน ชื่อเป็นภาษาไทย ด้วยหรือไม่ +

  ไทยทำเว็บ รับจดชื่อโดเมนด้วยภาษาไทย คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการจด และทำการลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 •  ตรวจสอบชื่อโดเมนทำอย่างไร +

   คุณสามารถตรวจสอบชื่อโดเมนที่ต้องการจดว่ามีสถานะว่างหรือไม่ โดยเข้าไปที่ "จดโดเมน" โดยกรอกชื่อโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ โดยไม่ต้องเติม www หน้าชื่อ และประเภทของโดเมน(ดอท)ต่อท้าย

  ตัวอย่าง ต้องการจดโดเมนชื่อ thaitumweb.com ตรวจสอบโดยการกรอกเพียง thaitumweb และเลือกประเภทของโดเมนที่ต้องการตรวจสอบที่มีให้ หากโดเมนที่ทำการตรวจสอบมีสถานะไม่ว่าง คุณสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลการจดโดเมนชื่อนั้นๆได้โดยการคลิกที่ Link "ดูรายละเอียด" ที่ประกฎอยู่หลังชื่อโดเมนที่ตรวจสอบ

 •  Domain Forwarding คืออะไร +

  กรณีที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเข้าชมเว็บไซต์คุณโดยที่คุณไม่มีโฮสติ้งเป็นของตัวเอง แต่มีเว็บไซต์ที่ฝากไว้กับเว็บอื่นซึ่งในการเข้าชมนั้นต้องเรียกผ่าน URL ของเว็บนั้นๆ กรณีนี้คุณสามารถจดโดเมนชื่อใหม่ที่เป็นของคุณได้ และซื้อบริการ Domain Forward เพื่อให้สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณเองโดยชื่อโดเมนใหม่ ไม่ต้องผ่าน URL ของเว็บอื่น โดยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ Domain Forward คุณสามารถอีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 0-2704-8886, 0-2704-8890

 •  E-mail Forwarding คืออะไร +

  กรณีที่คุณไม่มีโฮสติ้งเป็นของตัวเอง ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถสร้างอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนของคุณได้ แต่คุณมีอีเมล์ที่ใช้ติดต่ออยู่ ดังนั้นหากคุณต้องการให้ลูกค้าหรือผู้ที่คุณติดต่อด้วย ส่งอีเมล์หาคุณโดยที่อยากให้ชื่ออีเมล์อยู่ภายใต้ชื่อโดเมนของคุณเช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คุณสามารถใช้บริการ E-Mail Forwarding ได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมี Account ของอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนของคุณจริงๆ เพียงกำหนดชื่อมา 1 ชื่อเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้อื่นอีเมล์มาที่ชื่อนี้ แล้วระบบจะทำการ Forward อีเมล์ไปหา อีเมล์ที่คุณมีอยู่จริง เช่นอีเมล์ที่ส่งมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ถูกส่งต่อไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยทันทีโดยที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริง ติดตอขอรับบริการ E-mail Forwarding ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร 0-2704-8886, 0-2704-8890

 •  FTP คืออะไร +

  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ upload/download หรือดูโครงสร้างของไฟล์และโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถดาวโหลด โปรแกรม FTP FileZilla ได้จาก ที่นี่ และดูตัวอย่างวิธีการใช้งานได้ ที่นี่

 •  ปัญหาลบไฟล์ Mambo, upload ไฟล์ที่ joomla ไม่ได้ต้องทำอย่างไร +

  กรณีที่ไม่สามารถลบไฟล์ Mambo ออกจากโฮสต์ได้หมด มีสาเหตุมาจากการที่มีการเพิ่ม Moduls หรือ Components เพิ่มเติม โดยไม่ทำการ Uninstall ออกก่อน ซึ่ง Mambo หรือ Joomla ในส่วนการติดตั้ง Extensions ต่างๆ หากไม่มีการตั้งค่าให้อัพโหลดผ่านทาง FTP ระบบจะใช้การอัพโหลดและสร้างไฟล์ขึ้นบน server โดยผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache)

  ดังนั้นเจ้าของไฟล์ (owner) หรือที่เรียกกันว่า uid สิทธิ์จะเป็น Apache หากไม่ได้มีการกำหนดค่าเริ่มต้นของการสร้างไฟล์ ระบบจะกำหนดให้เป็น 755 กล่าวคือเจ้าของเขียนได้เท่านั้น (เกี่ยวกับ Perrmission) เมื่อเรา Login ผ่านการ ftp เข้าไป สิทธิที่ได้จะเป็นชื่อ user ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขหรือลบไฟล์ที่มีสิทธิ์ หรือ uid เป็น apache ได้

  วิธีแก้ปัญหา เปลี่ยนเจ้าของไฟล์ (owner) หรือ uid กลับไปเป็นของ user ผ่านทาง Control Panel DirectAdmin ดูตัวอย่างได้ที่ ที่นี่

  การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

  •  ใน Mambo กำหนดค่าให้ chmod ของไฟล์และโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นเป็น 777 สามารถแก้ไขค่านี้ได้ที่ไฟล์ configuration.php

  มองหาบรรทัดที่มี่ข้อมูลเป็น

  $josConfig_fileperms = '';
  $josConfig_dirperms = '';

  เปลี่ยนให้เป็น

  $josConfig_fileperms = '0777';
  $josConfig_dirperms = '0777';

  หรือ Login เข้าที่ระบบจัดการข้อมูลของ Mambo และไปที่เมนู

  Menu Site >> Global Configuration >> ที่ Tab Server ในส่วนของ File Creation:

   ติ๊กที่ CHMOD new files to: และพิมพ์ค่าในช่อง เป็น 777
   ในส่วนของ Directory Creation: ติ๊กที่ CHMOD new files to: และพิมพ์ค่าในช่อง เป็น 777 เช่นเดียวกัน
   กดบันทึก เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

  •  ในส่วนของ Joomla สามารถตั้งค่า FTP ในการอัพโหลดโดย ที่ไฟล์ configuration.php

  ให้มองหาบรรทัดที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้และแก้ไขค่าต่างๆให้ถูกต้อง
  var $ftp_enable = '0'; //แก้เป็น 1 เพื่อเปิดการใช้งาน
  var $ftp_host = '127.0.0.1';
  var $ftp_port = '21';
  var $ftp_user = '';//ใส่ user ในการ ftp
  var $ftp_pass = '';//ใส่ password ในการ ftp
  var $ftp_root = ''; //ใส่ part ที่ใช้ในการ ftp คือ /domains/ชื่อเว็บไซต์/public_html

  หรือแก้ไขที่ตัว Administrator ของ Joomla โดยเข้าที่เมนู

  Site >>> Global Configuration >>> ที่ Tab Server ในส่วนของ FTP Setting

   ใส่ค่าในส่วนของ FTP Username และ FTP Password ของเว็บให้ถูกต้อง
   ใส่ค่า FTP Root โดยใส่ /domains/ชื่อเว็บไซต์/public_html
   ติ๊กที่ Enable FTP เป็น YES
   กดบันทึก เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

  ตัวอย่างการตั้งค่า FTP ของ Joomla ที่เว็บ thaihostingmaster.com

 •  ปัญหาติดตั้ง Component ที่ Joomla ไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร +

  เปิดการทำงานในส่วนของ FTP และตั้งค่าให้ถูกต้องตามตัวอย่างด้านบน

  กรณีเกิด Error "Your Extension appears to be written for an older version of Joomla!. You must enable the System - Legacy Plugin in the Plugin Manager if you wish to complete this task."
  แก้ไขโดย เข้าที่เมนู Extensions >>> Plugin Manager มองหา Plugin ที่ชื่อ System-Legacy และ enable เพื่อเปิดการใช้งานก่อน แล้วลองทดสอบติดตั้ง Components ใหม่

 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหัก ณ. ที่จ่ายคิดอย่างไร +

  ราคาทีระบุหน้าเว็บ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถคิดราคาสุทธิที่ต้องจ่าย กรณีที่บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7%

  ราคารวมสุทธิหน้าเว็บ * 1.07

  กรณีที่องค์กรของท่านเป็นนิติบุคล ท่านสามารถหัก ณ. ที่จ่ายได้ในกรณีที่มียอดสั่งซื้อยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะคิดเป็นประเภทการหัก ค่าบริการ 3% โดยหักค่าบริการในนาม

  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทำเว็บ
  ที่อยู่ : เลขที่ 160/643 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร : 099-850-8753
  แฟกซ์ : 0-2634-4519
  เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555181379

  ทางเราจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้คุณได้ ก็ต่อเมื่อทางเรา ได้รับหนังสือหลักฐานรับรอง การหัก ณ . ที่จ่ายจากองค์กรของคุณ

  โดยส่งมาตามที่อยู่
  เลขที่ 160/643 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลซ ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้โดยตรงที่เบอร์ 099-850-8753
  หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดกดยอมรับเพื่อใช้งานเว็บไซต์