This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
(+66)99 8508 753

ข้อตกลงและ เงื่อนไขในการใช้บริการ เป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " การให้บริการ " ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " Thaitumweb.com " กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " ผู้ใช้บริการ" และเงินที่มี การชำระเป็นค่าบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " ค่าบริการ" โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก Thaitumweb.com หากมีข้อสงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อตกลงและ เงื่อนไขในการใช้บริการ

Thaitumweb.com ให้บริการรับ ฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) บริการจดโดเมน (Domain) บริการรับฝาก เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) และรับจัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทด้วย Membo / Joomla Open Source ดังนั้นผู้ใช้บริการยินยอมที่จะใช้บริการอย่างถูกต้อง และจะไม่สร้างความเสียหายใด ๆ อันจะเกิดแก่เครื่องแม่ข่าย หรือระบบ ที่จะทำให้ระบบหรือผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ได้รับความเสียหาย

หาก Thaitumweb.com พิจารณาตรวจ สอบแล้วเห็นว่าบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการโดย Thaitumweb.com ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้บริการ ทาง Thaitumweb.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับ การให้บริการชั่วคราว และหรือหยุดการให้บริการ ในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของบริการที่ Thaitumweb.comให้บริการอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านสงสัยว่าการให้บริการแบบใดบ้าง ที่อาจจะถูกระงับการให้บริการ โดย Thaitumweb.com กรุณาสอบถาม ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thaitumweb.com ไม่อนุญาตให้ กระทำการเก็บ กระจาย แจก จ่าย ข้อมูลใด ๆ หรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฏหมาย หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ยาเสพติด อาวุธสงคราม ภาพและข้อมูลลามกอนาจาร และ/หรือการละเมิด กฏหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าตัว และ/หรือบริษัทนั้น ๆ และไม่รับการ ให้บริการ กับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ และ/หรือ การเผยแพร่ สิ่งผิดกฎหมาย เช่นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ mp3 หรือสื่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม) กระทำการ ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศไทย และ/หรือกฎหมายต่างประเทศก็ตาม

ข้อมูลและเนื้อหาที่ทาง Thaitumweb.com ไม่อนุญาตให้ ทำการเผยแพร่นั้น รวมไปถึงโปรแกรม กิจกรรม และความพยายามที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ ที่จะสร้างความเสียหาย ให้กับระบบ เช่น การเจาะระบบ (Hack) การเผยแพร่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัส โทรจัน การใช้ IRC Bots หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการก่อกวน และ/หรือ ทำลายระบบของผู้อื่น หรือการสร้างความเสียหายอื่นใด ให้กับระบบโดยรวม

Thaitumweb.com สนับสนุนความคิดเห็นอิสระ ทางอินเตอร์เน็ต และจะไม่ทำการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุผลเพียงเพราะความไม่เห็นด้วยกับความคิด ที่มีการทำเสนอ บนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

Thaitumweb.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ในทางที่ละเมิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการ หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการที่ก่อความเสียหาย หรือละเมิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งหมด

Thaitumweb.com ไม่รับการให้ บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Spamming เช่น การส่ง E-mail ปริมาณมาก ๆ (Mass Unsolicitied E-mailing) การส่งข้อความ ที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ หรือกระทำการใด ๆ ในการก่อกวน ระบบอินเตอร์เน็ทของผู้ใช้งานอื่น การโฆษณาหมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดที่เป็นการ กล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท และ Thaitumweb.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการไม่เหมาะสม

Thaitumweb.com ห้ามมิให้กระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย กับระบบ และบุคคลที่สาม โดยการส่งอีเมล์ ที่เป็นการโฆษณาใด ๆ ไปสู่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ (Spamming) ห้ามมิให้ใช้ ชื่ออีเมล์ตอบกลับ ที่ไม่มีอยู่ในระบบ หรือส่งข้อความอีเมล์ ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะระบุผู้ส่งอย่างชัดเจน (Spoofing) ห้ามมิให้โฆษณา และแนะนำเว็บไซต์ ที่ฝากอยู่กับ Thaitumweb.comโดยการกระจาย อีเมล์แบบ Spamming จากแหล่งอื่น ๆ (Passive Spamming) ห้ามมิให้ทำ การข่มขู่ หรือส่งอีเมล์จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing) ห้ามมิให้ทำการส่งอีเมล์ ที่มีการใช้งานมากผิดปกติ ห้ามมิให้ทำการส่งจดหมายลูกโซ่ หรือกระทำการสมัคร หรือกรอกอีเมล์ผู้อื่น เพื่อสมัครจดหมายข่าวของตน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของ ห้ามมิให้ทำการจำหน่าย / กระจายโปรแกรม ที่ใช้ส่งอีเมล์ จำนวนมาก (Mass E-mailing Programs) หากมีการ ฝ่าฝืน หรือละเมิดข้อตกลง ทาง Thaitumweb.comขอสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณา ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

Thaitumweb.com ไม่รับการให้ บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน E-mail เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งาน โปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ Thaitumweb.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

Thaitumweb.com ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และ/หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ/หรือจำหน่าย จ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของ Thaitumweb.com

ข้อตกลงในการ สำรองข้อมูล

ผู้ใช้บริการ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ Thaitumweb.com ไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ Thaitumweb.comในกรณีที่มี การสูญหาย Thaitumweb.com จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์

ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

Thaitumweb.com จะทำการแจ้ง Username และ Password ในการควบคุมจัดการ E-mail , Ftp , Web-Control panel ซึ่งเมื่อได้ รับมอบแล้วผู้ใช้บริการจะต้องทำการ จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และ Thaitumweb.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ และ/หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม Thaitumweb.com จะยินดีให้ ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

ข้อตกลงในการ ขอความช่วยเหลือ

Thaitumweb.com ยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือ เช่นการแก้ไข Recover password ให้ใหม่ในกรณี ที่ ผู้ใช้บริการ ลืม Password หรือ ไม่สามารถใช้ Password ในการ Login ได้ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่ง Thaitumweb.com จะทำการแจ้ง Username และ Password เฉพาะทาง E-mail ของผู้ใช้ บริการ( E-mail ที่เป็น Technical Cantact ) เท่านั้นโดยจะไม่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากป้องกันการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของลูกค้า

ข้อตกลงในการ ให้บริการตอบคำถามทางเทคนิค

Thaitumweb.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิค กับผู้ใช้บริการของ Thaitumweb.com เฉพาะที่เป็นบริการของ Thaitumweb.com ทางอีเมล์และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงเวลาทำการ แต่ Thaitumweb.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Thaitumweb.com และหรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น ลูกค้า ของ Thaitumweb.com

ข้อตกลงการใช้ งานทรัพยากร

ผู้ใช้บริการ ไม่มีสิทธ์ในการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting เว้นแต่จะได้ รับอนุญาติจากทาง Thaitumweb.com

ข้อตกลงการ ชำระเงิน

ในการชำระเงิน กับ Thaitumweb.com นั้นไม่ว่าจะเป็น การชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร Thaitumweb.com จะถือว่าการ ชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และหาก ชำระด้วยเช็ค จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อย แล้ว

ข้อตกลงในการต่ออายุ Domain name

ผู้ใช้ บริการที่จะต้องคอยต่ออายุของ Domain name ไม่ให้ขาดอายุ และควรดำเนินการก่อนวันหมดอายุประมาณ 30 วัน

ข้อตกลงการ ระงับการให้บริการ

Thaitumweb.com ของสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ กับทาง Thaitumweb.com ข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือ หลายข้อรวมกัน โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า รวมถึงการระงับการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากการไม่ชำระค่าบริการ และ/หรือค้างชำระค่าบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือการชำระค่าบริการที่ไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ได้มีการแจ้งภาระค่าใช้จ่าย หรือมีการทวงถามจากผู้ใช้บริการมาก่อนแล้ว ข้อตกลงในการ เรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ Thaitumweb.com จะจ่ายคืนค่า ใช้บริการตามส่วน หากทาง Thaitumweb.com เป็นผู้ยกเลิก สัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และ Thaitumweb.com จะไม่รับผิด ชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจาก ค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับ Thaitumweb.com เท่านั้น ( ค่าบริการจด Domain name ไม่สามารถคืน ได้)

แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับ Thaitumweb.com และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

ข้อตกลงในการ เปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

หากผู้ใช้ บริการมีความต้องการที่จะเปลี่ยน รูปแบบ Package ของการให้ บริการ จะต้องแจ้งเปลี่ยนล่วงหน้า 7 วันของรอบ เดือนต่อไป ในกรณีที่เปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการ ชำระเงินในส่วนที่ต้องทำการชำระเพิ่มเติม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในการบริการ ระดับต่ำลง ทาง Thaitumweb.com ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงขอบเขต ความรับผิดชอบของ Thaitumweb.com

Thaitumweb.com ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ Thaitumweb.com โดยผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

ข้อตกลงด้านกฎหมาย (อัพเดต 17/09/2013 10:30)

Thaitumweb.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ในลักษณะที่ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ของผู้ใช้บริการ หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการที่ก่อความเสียหาย หรือละเมิดต่อ พรบ. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งหมด

หากมีการ ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว Thaitumweb.com จะแจ้งเตือน และหรือจะหยุดให้ บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ Thaitumweb.com ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดกดยอมรับเพื่อใช้งานเว็บไซต์