This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • GooglePlus
  • Linkedin
(+66)99 8508 753

  ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขา
kbank  ธนาคารกสิกรไทย 030-3-51051-6 บจก. ไทยทำเว็บ พลัส ออมทรัพย์ สำนักสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ 245-206708-2 บริษัท ไทยทำเว็บ พลัส จำกัด ออมทรัพย์ ปาโซ่ ทาวเวอร
  ธนาคารกรุงไทย 022-0-19753-9 บจ. ไทยทำเว็บ พลัส ออมทรัพย์ สีลม
bank6ธนาคารกรุงเทพ 101-9-11565-6 บริษัท ไทยทำเว็บ พลัส จำกัด สะสมทรัพย์ สำนักงานใหญ่สีลม

หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชื่อโดเมน หรือ อีเมล์ของท่าน scan ส่งทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการทันที

ชื่อที่อยู่ในการออกและจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ไทยทำเว็บ พลัส จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555181379
ที่ตั้ง 160/643 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้นที่ 27 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดกดยอมรับเพื่อใช้งานเว็บไซต์