โปรแกรม MyDevPHP เป็นโปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทางเราได้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานให้กับลูกค้า โดยติดตั้งโปรแกรม MyDevPHP เพียงตัวเดียวก็สามารถสร้างแบบจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใช้งานได้ ซึ่งรองรับการทำงานของ php5, mysql5 และ apache 2.2 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

วิธีการติดตั้ง

  •   หลังจากดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาคือ mdp-1.0.1.1.exe จะแสดงหน้าจอดังรูป คลิ๊ก Next เพื่อดำเนินการต่อไป

  •   คลิ๊กที่ Browse หากต้องการเปลี่ยนแปลง Path ที่ต้องการ Install จากนั้น Click Next

  •   ติ๊กเลือกที่ Checkbox หากต้องการให้ทำการสร้าง icon ที่ Decktop และ สร้าง Quick Launch icon จากนั้นคลิ๊ก Next

  •   คลิ๊กที่ Install เพื่อทำการติดตั้งตัวโปรแกรม

 

ภาพแสดงความคืบหน้าการติดตั้งโปรแกรม

 

  •   ติ๊กเลือก Checkbox Lanuch MyDevPHP หากต้องการให้โปรแกรมทำงานทันทีเมื่อติดตั้งเสร็จ จากนั้น คลิ๊กที่ Finish

ภาพแสดงการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

 

ภาพแสดงเมื่อมีการเปิดใช้งานโปรแกรม

 

  •   ในครั้งแรกที่มีการใช้งานโปรแกรม หลังจากเปิดตัวโปรแกรม จะปรากฎ icon โปรแกรม MyDevPHP ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าต่างๆได้โดยคลิ๊กขวาที่ icon ซึ่งในการใช้งานครั้งแรกหาก Service Apache ยังไม่ทำงานสามารถเข้าไป Start Service ได้ดังรูป

 

ภาพแสดงการ Start Service Apache เสร็จสมบูรณ์

 

ภาพแสดงการติดตั้ง Service MySQL

 

ภาพแสดงการ Start Service MySQL

 

12

ภาพแสดงการ Start Service MySQL เสร็จสมบูรณ์

 

  •   สามารถเข้าทดสอบหน้าเว็บ Page ได้ที่ URL http://localhost หรือ คลิ๊กขวาที่ icon เลือก http://localhost
  •   สามารถเข้าจัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin ได้ที่ url http://localhost/phpmyadmin  หรือ คลิ๊กขวาที่ icon เลือก phpMyAdmin user ในการเข้าใช้งาน root password ว่าง
  •   วิธีการใช้งานให้นำ สคริ๊บที่เขียนใส่ไว้ใน folder C:\MyDevPHP\public_html\www และเรียกดูเว็บ page โดยพิมพ์ url http://localhost/index.php หรือ http://localhost/your-subfolder